Aktualności

I posiedzenie Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON 2016

W dniu 16 listopada 2015 roku w siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, odbyło się posiedzenie Komitetu Programowego VII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON 2016.