Sponsorzy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego prosimy o przyjęcie zaproszenia do współpracy w ramach projektu NATCON - VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. Po raz kolejny NATCON organizowany jest razem z 15. Bałtyckimi Targami Militarnymi BALT MILITARY EXPO. Targi i konferencja odbędą się w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, w dniach 25-27 czerwca 2018 r. Konferencja NATCON organizowana jest wspólnie przez trzy instytucje: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej i Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Celem organizatorów Konferencji i Targów jest budowa międzynarodowej platformy wymiany wiedzy między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo – badawczymi krajów nadbałtyckich. Priorytetową tematyką Konferencji będą rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej oraz bezpieczeństwa na morzu i ratownictwa morskiego. Zapraszamy Państwa do grona Sponsorów konferencji NATCON. Sądzimy, że aktywne zaangażowanie w realizację projektu stworzy doskonałą okazję do rozszerzenia i zintensyfikowania działań marketingowych planowanych podczas BALT MILITARY EXPO 2018.

Kontakt w sprawie sponsoringu:

Piotr GWIZDAŁA, tel. 58 554 92 21, e-mail: Piotr.gwizdala@mtgsa.com.pl

Mając nadzieję na współpracę pozostajemy z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji NATCON

Pakiet sponsorski dostępny już w krótce.