Struktura

Na potrzeby Konferencji NATCON i targów  BALT MILITARY EXPO 2016 utworzono wspólny Komitet Honorowy zarówno dla targów BALT MILITARY EXPO i konferencji NATCON. Ponadto utworzono odrębne komitety którymi są: Komitet Naukowo - Programowy oraz Komitet Organizacyjny. Przewodniczącym Komitetu Naukowo - Programowego jest  dr inż. Andrzej Kilian - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., natomiast funkcję wiceprzewodniczącego pełni kmdr prof. dr hab. kmdr Tomasz Szubrycht - Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej. Na czele czele Komitetu Organizacyjnego stanął Andrzej Kasprzak - Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.