Doktoranci i Studenci

II EDYCJA KONFERENCJI DOKTORANÓW I KÓŁ NAUKOWYCH

„WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA”

GDYNIA, GDAŃSK 20-21.06.2016 R.

 

         W imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego* oraz Samorządu Doktorantów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni mamy zaszczyt zaprosić do udziału w II edycji Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON 2016.

Wydarzenie to będzie miało miejsce podczas trwania XIV edycji Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO, w dniach 20-21 czerwca 2016 r.
w Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

  Zeszłoroczna edycja konferencji środowiska studenckiego odbyła się po raz pierwszy i zgromadziła przedstawicieli 7 kół naukowych z całej Polski. Sukces tego przedsięwzięcia pozwolił na włączenie wydarzenia na stałe do programu Konferencji NATCON w przyszłych edycjach.

          Konferencja skierowana jest do doktorantów, studentów i młodych ludzi nauki zarówno z uczelni nauk społecznych i humanistycznych jak i technicznych.

  Celem konferencji jest promowanie rozwoju naukowego studentów i doktorantów, prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich i doktoranckich środowisk akademickich oraz budowanie relacji ze specjalistami z branży szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

       Konferencja „Wyzwania dla bezpieczeństwa” objęta jest również konkursem na najlepszy referat o nagrodę Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. dr inż. Andrzeja Kiliana.

Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewniony wstęp na prelekcje wygłaszane w czasie Konferencji NATCON oraz wejście na hale Targowe. Dla zainteresowanych istnieje możliwość publikacji referatu w monografii konferencyjnej, zgodnie  terminami obowiązującymi uczestników Konferencji NATCON.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

A. ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA 

I. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa;
II. Terroryzm, Cyberterroryzm;
III. Bezpieczeństwo morskie państwa.

B. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

I. Bezpieczeństwo militarne;

II. Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa.
C. WPŁYW TECHNIKI NA BEZPIECZEŃSTWO
I. Bezpieczeństwo informacji;
II. Nowe rozwiązania.

Opłata konferencyjna w wysokości 50zł obejmuje:

Materiały pokonferencyjne wydane na płycie CD. W czasie trwania Konferencji zostanie zapewnione wyżywienie, obejmujące przerwy kawowe oraz lunch, udział w imprezach towarzyszących. Przejazd na Targi i nocleg zostanie zapewniony przez organizatorów. Dodatkowe informacje zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Dane do przelewu:
Akademia Marynarki Wojennej
Bank Zachodni WBK
95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
dopisek: "imię i nazwisko uczestnika + wyzwania dla bezpieczeństwa"

Dodatkowe informacje:

Obrady prowadzone będą w języku polskim. Liczba uczestników przewidziana jest na 50 osób.

Rejestracja:

Drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie Konferencji pod adresem: www.natconference.eu/kola_naukowe

Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewniony wstęp na prelekcje wygłaszane w czasie Konferencji NATCON oraz wejście na hale Targowe. Dla zainteresowanych istnieje możliwość publikacji referatu w monografii konferencyjnej.

Kontakt:

Albert Popławski (AMW) – 507 610 351 – albertpoplawski@wp.pl - biuro organizatora, Doktoranci

Ewelina Perlik (AMW) – ewelina.perlik@gmail.com -  biuro organizatora, Koła Naukowe

Katarzyna Andziulewicz (AMW) 261 26 27 43  – biuro organizatora, publikacja 

 

 

 

 

 

* Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego działa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Głównym celem jego działalności jest poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego ze szczególnym naciskiem na jego morskie aspekty, a także integracja środowiska studenckiego i akademickiego. Misja opiera się na poszerzaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa morskiego poprzez zaangażowanie naukowe i współprace z organizacjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa.