O konkursie Kół Naukowych

 Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Samorząd Doktorantów AMW, w ramach II Konferencji  Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa" organizują konkursu, który będzie miał na celu wytypowanie najlepszego referatu związanego z zakresem tematycznym wydarzenia, tj.

  • Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa;
  • System bezpieczeństwa;
  • Wpływ techniki na bezpieczeństwo.

Wszyscy uczestnicy konferencji, którzy wygłoszą swoje referaty podlegać będą ocenie 3-osobowej Komisji w składzie:

  • Opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego Pan kmdr por. dr Bartłomiej Pączek;
  • Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. dr inż. Andrzej Kilian;
  • Przewodnicząca Prezydium Samorządu Doktorantów Pani Iwona Dudziuk;
  • Przewodnicząca Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego Pani Ewelina Perlik.

            Po wysłuchaniu i przeanalizowaniu wszystkich referatów przez Komisję, zostanie podjęta decyzja dotycząca najlepszego wystąpienia i referatu,
a następnie wręczona nagroda w formie
statuetki Kryształowej Latarni.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Samorząd Doktorantów AMW gorąco zachęcają do zgłoszeń oraz wzięcia udziału w II Konferencji, a tym samym do uczestnictwa w konkursie na najlepszy referat.