Program konferencji Kół Naukowych

 

                    

II Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych “Wyzwania dla bezpieczeństwa”

 

20 czerwca 2016, Poniedziałek, Dzień 1

8:00-09:00

Zakwaterowanie

Studencki Dom Marynarza Nr 2, ul. Sędzickiego 19

10:00-10:30

Rejestracja uczestników - Biblioteka Główna AMW

10:30-11:00

Uroczyste Otwarcie Konferencji i Przywitanie Gości

11:00-11:15

Referat Wprowadzający

Akademia Marynarki Wojennej

11:15-11:30

Referat Wprowadzający

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego AMW

11:30-11:45

PRZERWA

PANEL I

11:45-12:00

Antoni Pieńkos
Uniwersytet Warszawski

Dyplomacja morska i udział w działaniach międzynarodowych Marynarki Wojennej RP jako środek wzmacniania
bezpieczeństwa morskiego Polski

12:00-12:15

Agnieszka Napieralska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo morskie w aspekcie współczesnych zagrożeń

12:15-12:30

Judyta Chajęcka,

Maksym Norowski
Akademia Marynarki Wojennej

Polska jako państwo ramowe w dziedzinie operacji specjalnych Sojuszu Północnoatlantyckiego

12:30-12:45

Jacob Sears, Brad Shelton
Uniwersytet Warszawski

Baltic security :A realist critique of NATO policy
in the Baltic Sea from 2004-2016

12:45-13:00

Adam Krampichowski
Akademia Marynarki Wojennej

Turystyka wodna na przykładzie przystani jachtowej Gdynia

13:00-13:15

Paweł Nowak, Jan Kowalczyk
Uniwersytet Warszawski

Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej w miastach

13:15-14:00

OBIAD

14:00-15:30

ZWIEDZANIE BAZY DODATKYCZNO - NAUKOWEJ AMW

15:30-15:45

PRZERWA

PANEL II

15:45-16:00

Agata Szmigiel
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

Możliwości wykorzystania polskich wojsk specjalnych w reagowaniu na zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terenie kraju

16:00-16:15

Jędrzej Grzegorz Lorbiecki,

Adam Bogdan Maliński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

"Samotne Wilki" Współczesna Forma Działań Terrorystycznych

16:15-16:30

Rafał Kopczewski
Wojskowa Akademia Techniczna

Zagrożenia terrorystyczne RP w czasach globalizacji

16:30-16:45

Julia Sowińska
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

Możliwości polskich służb w przeciwdziałaniu zagrożeniu terrorystycznemu typu active shooter

16:45-17:00

Marcin Kożuszek
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

Rewolucja czy kosmetyka? Analiza wybranych założeń ustawy
o działaniach antyterrorystycznych

17:30-18:00

Przejazd do Gdyni Głównej na pokazy

18:00-19:00

Pokazy działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach morskiego portu Gdynia

19:00-24:00

UROCZYSTA KOLACJA KOLEŻEŃSKA Browar Port Gdynia

 

 

21 czerwca 2016, Wtorek, Dzień 2

9:00-10:00

Przejazd z miejsca zakwaterowania autokarami do AMBEREXPO

10:00-10:45

Rozpoczęcie drugiego dnia Konferencji dr inż. Andrzej KILIAN - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

Jarosław FELIŃSKI - Audyt Bezpieczeństwo Informacja Consulting

Referat Wprowadzający

Przedstawiciel Doktorantów AMW

10:45-11:00

PRZERWA

PANEL I

11:00-11:15

Julia Wioletta Tocicka
Akademia Obrony Narodowej

Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa
w Polsce

11:15-11:30

Patrycja Reich
Akademia Marynarki Wojennej

Nowe oblicze wojny. Analiza konfliktu hybrydowego pod kątem wpływu na obszar bezpieczeństwa

11:30-11:45

Damian Jarnicki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Współczesna wrogość rosyjsko-turecka. Aberracja czy norma?

11:45-12:00

Damian Dzierżyński
Wojskowa Akademia Techniczna

Rola Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
w realizacji zadań doktryny obronnej

12:00-12:15

Mateusz Wróblewski
Uniwersytet Warszawski

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski wynikające z modernizacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

12:15-12:30

Klaudia Nowakowska
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

 

Rola Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego

12:30-14:00

ZWIEDZANIE TARGÓW/OBIAD

PANEL II

14:00-14:15

Barbara Ratajczyk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Możliwości Sił Zbrojnych RP
w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski

14:15-14:30

Joanna Ryba
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

Charakterystyka wyzwań dla bezpieczeństwa w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 roku

14:30-14:45

Ewa Szuber
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Oblicze „samotnego wilka” – analiza przypadku Anders’a Behring’a Breivik’a

14:45-15:00

Paweł Kawalerski
Wojskowa Akademia Techniczna

Informacyjne zagrożenia bezpieczeństwa systemu

15:00-15:15

PRZERWA

PANEL III

15:15-15:30

Aleksandra Łaskarzewska
Wyższa Szkoła Policji

Obecność Wielkiego Brata a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

15:30-15:45

Marcin Chadaj
Akademia Marynarki Wojennej

Remotely Operated Vehicles

15:45-16:00

Paulina Hrynaszkiewicz-Ołów, Karolina Rapkowska
Akademia Marynarki Wojennej

Zastosowanie platform bezzałogowych
na rzecz bezpieczeństwa pozamilitarnego

16:00-16:15

Bogdan Pisarski
Akademia Marynarki Wojennej

Czy Polska potrafi budować okręty? Analiza problemu na przykładzie ORP Ślązak

16:15-16:30

Miłosz Zaręba
Akademia Marynarki Wojennej

Wpływ zastosowanych połączeń na wybrane właściwości konstrukcji okrętowych wykonanych z lekkich stopów

16:30-17:00

Wręczenie nagrody za najlepsze wystąpienie

Zakończenie Konferencji

kmdr dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW

Akademia Marynarki Wojennej

17:15

Powrót do Gdyni

 

Program do ściągnięcia (pdf): Program II Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych.pdf