Konkurs

W trakcie VIII edycji Konferencji NATCON odbędzie się III edycja Konkursu, którego celem będzie wyłonienie trzech nowatorskich referatów wygłoszonych w  czasie trwania Konferencji. Organizatorami konkursu są: Akademia Marynarki Wojennej, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., działający na mocy porozumienia z dnia 3 listopada 2011 r. o wspólnej organizacji Konferencji NATCON. W konkursie zostaną przyznane 3 równorzędne wyróżnienia w postaci Kryształowej Latarni.