Tematyka

Zakres tematyczny Konferencji NATCON 2018:

A. MORSKIE SYSTEMY WALKI

B. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

C. EKSPLOATACJA TECHNIKI MORSKIEJ