PhD students and students

II EDYCJA KONFERENCJI KÓŁ NAUKOWYCH

„WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA” 2016

 

            W imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego* Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni mamy zaszczyt zaprosić do udziału w II edycji Konferencji Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” w ramach  VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „NATCON” 2016.

            Wydarzenie to będzie miało miejsce podczas trwania XIV edycji Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO, w dniach 20-22 czerwca 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

            Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki zarówno z uczelni nauk społecznych i humanistycznych jak i technicznych

            Zeszłoroczna edycja konferencji środowiska studenckiego odbyła się po raz pierwszy i zgromadziła przedstawicieli 7 kół naukowych z całej Polski. Sukces tego przedsięwzięcia pozwolił na włączenie wydarzenia na stałe do programu konferencji NATCON w przyszłych edycjach.

            Konferencja „Wyzwania dla bezpieczeństwa” objęta jest również konkursem na najlepszy referat o nagrodę Dyrektora Naczelnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Pana dr inż. Andrzeja Kiliana.

            Celem konferencji jest promowanie rozwoju naukowego studentów, prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich oraz budowanie relacji ze specjalistami z branży szerokorozumianego bezpieczeństwa.

 

* Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego działa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Głównym celem jego działalności jest poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego ze szczególnym naciskiem na jego morskie aspekty, a także integracja środowiska studenckiego i akademickiego. Misja opiera się na poszerzaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa morskiego poprzez zaangażowanie naukowe i współprace z organizacjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa.